Łobżenica

Tel. 67 286 00 40

Cukiernia/Piekarnia: 67 286 01 54

Mail: gs.lobzenica@interia.pl

Historia

Krótki zarys działalności Gminnej Spółdzielni „ SCH „ „ ROLNIK „ w Łobżenicy

01 listopada 1906 roku w Sądzie w Łobżenicy dokonano rejestracji Spółdzielni. Dokładny zapis brzmi: Rolnik Einkaufs - und Absatz – Verein.

Nie ma przyszłości bez solidnych fundamentów przeszłości.

Sto sześć lat licząca historia Gminnej Spółdzielni „ SCH „ „ ROLNIK „ w Łobżenicy dowodzi,że osadzona ona jest na trwałych wartościach ruchu spółdzielczego i wpisała się na stałe w społeczną oraz gospodarczą rzeczywistość miasta i regionu.

Typowo rolniczy charakter naszej gminy, stworzył możliwości rozwoju Spółdzielni a jej powstanie miało istotny wpływ na rozwój naszego rolnictwa.

W dziejach spółdzielni były okresy sprzyjające rozwojowi, były też czasy, gdy z wysiłkiem odpierano przeciwności.

Lata 90-te były bardzo trudne, spółdzielni przyszło działać w przełomowym okresie, wśród narastającej ze wszystkich stron konkurencji i walki o przetrwanie czyniono wszystko aby w tym czasie zapewnić pracownikom pracę, utrzymać Spółdzielnię, a członkom z obsługiwanego terenu polepszyć życie poprzez stosowanie cen na jak najniższym poziomie.

Obecnie spółdzielnia prowadzi trzykierunkową działalność:

• Cztery punkty handlowe w których skuteczną zachętą jest szeroki asortyment towarów w tym jeden sklep samoobsługowy

• Piekarnię w której chleb wypiekany jest według tradycyjnej receptury

• Cukiernię z bardzo szerokim asortymentem wyrobów

• Diałalność usługową która polega na wynajmowaniu wolnych pomieszczeń i wynajem transportu.

Dobre tradycje z poprzedniego stulecia są kontynuowane dalej. Wskazują na to rosnące rozmiary prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej. Zwrócić należy uwagę na wysokie wydatki natury remontowo – modernizacyjnej. W ostatnich latach zmodernizowano wszystkie placówki dostosowując ich wygląd i wyposażenie do nowych wymogów gospodarki rynkowej. Nowoczesne placówki, samoobsługa, nowe wyposażenie, różnorodny asortyment towarowy, przyjemna obsługa to atuty sklepów spółdzielczych, które pozwalają sprostać konkurencji w środowisku. Nowocześnie zmodernizowana piekarnia dobre pieczywo z własnej piekarni, a także szeroki asortyment wyrobów ciastkarskich znacznie wzbogacają asortyment towarowy nie tylko własnej sieci handlowej. Skutecznemu zarządzaniu Spółdzielnią służy sprzęt elektroniczny i komputerowy zainstalowany w poszczególnych biurach, piekarni oraz placówkach handlowych,dzięki którym ewidencja operacji gospodarczych jest bieżąca, a kontrola sprawna i skuteczna. Rada Nadzorcza i Zarząd są zgodni, że poprzez systematyczne inwestowanie następuje stabilizacja gospodarki spółdzielni, tworzone są warunki do zwiększenia obrotów w działalności detalicznej i produkcji piekarniczej oraz cukierniczej, a to wpływa corocznie na pozytywny wynik finansowy, który pomnaża środki własne spółdzielni, a spora jego część wypłacana jest członkom w formie dywidendy.

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia zatrudnia 45 osób i 9 uczniów oraz 5 stażystów. Na przestrzenia lat Spółdzielnia osiąga korzystne efekty gospodarcze.

Prezes Zarządu

Maria Grażyna Bociek


05 września spółdzielnia otrzymała nagrodę Orzeł Agrobiznesu Sklep Piekarnia Cukiernia